Blood transfusion

Treatment in which you receive blood from someone else. The blood is given through a vein in the arm.

Bloedtransfusie

Behandeling waarbij u bloed van iemand anders krijgt. Het bloed wordt via een ader in de arm toegediend.