Кръвопреливане

Лечение, при която се прелива кръв от един човек на друг. Кръвта се прелива през вена на ръката.

Bloedtransfusie

Behandeling waarbij u bloed van iemand anders krijgt. Het bloed wordt via een ader in de arm toegediend.