Връзка с много партньори

При връзка с много партньори един от партньорите в много случаи има стабилна връзка или и двамата имат връзки с други хора. Връзката с други партньори обикновено е заради секс (случаен сексуален контакт), но не винаги. Полиамория е, когато някой има интимна връзка с различни лица едновременно. Любовта, честността, откритостта и уважението са важни фактори във връзките на полиамория.

Ако правите небезопасен секс с различни партньори, може да сте изложени на по-висок риск от БППП. Използвайте презерватив, за да предпазите себе си, вашия партньор и другите хора.

След време връзката с много партньори може да стане много трудна поради например ревност.

За някои хора множеството връзки едновременно е необичайно, докато за други това е съвсем нормално. Това е ОК. В Европа е забранено със закон да сте обвързани в брак с повече от едно лице едновременно.

Relatie met meerdere partners

In een relatie met meerdere partners heeft een van de partners vaak een vaste relatie of hebben beide partners relaties met andere mensen. De relatie met andere partners draait vaak om seks (vrijblijvende seks), maar dat is niet altijd zo. Bij polyamorie heeft iemand tegelijk een intieme relatie met verschillende personen. In polyamoureuze relaties zijn liefde, eerlijkheid, openheid en respect belangrijk.

Als u onbeschermde seks heeft met verschillende partners, kunt u een groter risico lopen op soa's. Gebruik een condoom om uzelf, uw partner en andere mensen te beschermen.

Na een tijdje kan een relatie met meerdere partners te moeilijk worden, bijvoorbeeld door jaloezie.

Voor sommige mensen is het vreemd om meerdere relaties tegelijk te hebben, voor anderen is het heel gewoon. Dat is oké. In Europa is het wel strafbaar om met meer dan één persoon tegelijk gehuwd te zijn.

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Семеен лекар
Можете да говорите със семейния лекар за почти всеки интимен проблем. Ако е необходимо, семейният лекар може да ви насочи към специализиран лекар. Намерете семеен лекар във вашия квартал:
Wijkgezondheidscentrum
Можете да посетите семеен лекар в общинския медицински център. В общинския медицински център работят и други специалисти, оказващи професионални грижи, като медицински сестри и социални работници. Грижите се предоставят безплатно. Намерете общински медицински център във вашия квартал:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Център за общо подобряване на условията на живот – помощ при всички видове проблеми: трудни връзки, медицински, финансови, административни, правни или материални проблеми, семейни проблеми,... CAW може да предостави и подкрепа за жертви на насилие и малтретиране. Намерете CAW: