Ревност

Когато изпитвате ревност във вашата връзка, вие вероятно се страхувате да не загубите партньора си или неговото/нейното внимание. Може да се чувствате несигурни.

Вашият партньор също може да изпитва ревност.

Чувствата на ревност са нормални. Ако ревността стане много силна, това може да бъде проблем за вас или за вашия партньор. Не е нужно нито вие, нито вашият партньор да показвате ревност, за да доказвате, че се обичате.

Ако вие или вашият партньор реагирате с ревност, опитайте се да разберете какви са причините за тази ревност. Разговаряйте с вашия партньор за ефекта на ревността върху двама ви и за вашите очаквания и граници.

Jaloezie

Als u jaloers bent in uw relatie, bent u waarschijnlijk bang dat u uw partner of zijn/haar aandacht zult verliezen. U voelt zich misschien onzeker.

Uw partner kan ook jaloers zijn.

Jaloerse gevoelens zijn normaal. Als de jaloezie heel hevig wordt, kan dit voor u of uw partner een probleem worden. U noch uw partner hoeven jaloers te zijn om uw liefde voor elkaar te bewijzen.

Als u of uw partner jaloers reageert, probeer dan te begrijpen wat deze jaloezie veroorzaakt. Praat met uw partner over het effect van de jaloezie op u beiden en over uw verwachtingen en grenzen.

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Семеен лекар
Можете да говорите със семейния лекар за почти всеки интимен проблем. Ако е необходимо, семейният лекар може да ви насочи към специализиран лекар. Намерете семеен лекар във вашия квартал:
Wijkgezondheidscentrum
Можете да посетите семеен лекар в общинския медицински център. В общинския медицински център работят и други специалисти, оказващи професионални грижи, като медицински сестри и социални работници. Грижите се предоставят безплатно. Намерете общински медицински център във вашия квартал:
Сексолог
Терапия при сексуални проблеми. Сексологът се опитва да намери решение, като разговаря с единия или двамата партньори. Намерете сексолог във вашия квартал: