Paraziti

Kafshë shumë e vockël që jeton në trupin e njeriut, ushqehet në të dhe ndikon në të. Parazitët mund të transmetojnë infeksione, për shembull trikomoniazën dhe zgjeben.

Parasiet

Heel klein beestje dat in iemands lichaam leeft. Een parasiet voedt zich aan het lichaam en tast het lichaam aan. Parasieten kunnen infecties doorgeven, zoals trichomonas en schurft.