Trikomoniaza

Infeksion seksualisht i transmetueshëm (IST) i shkaktuar nga një parazit (kafshë shumë e vockël). Trikomoniaza shpesh shkakton dhimbje kur urinoni. Prezervativi mbron ndaj trikomoniazës. Trikomoniaza mund të kurohet me antibiotikë.

Trichomonas

Seksueel overdraagbare aandoening (soa) veroorzaakt door een parasiet. Trichomonas geeft vaak pijn bij het plassen. Een condoom beschermt tegen trichomonas. Trichomonas geneest met antibiotica.