Infekcja

Do infekcji dochodzi, gdy drobnoustrój przedostaje się do organizmu i wyrządza w nim szkody. Do drobnoustrojów zalicza się wirusy, pasożyty, grzyby oraz bakterie.

Infectie

Infectie gebeurt wanneer een ziektekiem het lichaam binnendringt en schade aanricht. Een ziektekiem kan een virus, parasiet, schimmel of bacterie zijn.

Termin standardowy: Infectie
Neutralny: Besmetting