Infection

Une infection se produit quand un germe pénètre dans le corps et y provoque des dommages. Un germe peut être un virus, un parasite, un champignon ou une bactérie.

Infectie

Infectie gebeurt wanneer een ziektekiem het lichaam binnendringt en schade aanricht. Een ziektekiem kan een virus, parasiet, schimmel of bacterie zijn.

Terme usuel: Infectie
Neutre: Besmetting