اشکال متفاوتِ بدن مردان

هر مردی هیکلی متفاوت با دیگری دارد. هیچ قانونی وجود ندارد که چگونگی هیکل یک مرد را تعیین کند. بدن ها از نظر موارد زیر با هم متفاوت اند:

بدن های متفاوتِ مردان: بدن هر مردی با دیگر مردان تفاوت دارد.

برخی مردان موی بدن یا موی زهارشان را می تراشند، برخی دیگر این کار را نمی کنند. این اختیاری است.

شکل ظاهری بدن بر عملکردهای آن تأثیری نمی گذارد.

Soorten mannenlichamen

Het lichaam van elke man is anders. Er zijn geen regels over hoe een mannenlichaam eruit moet zien. Het kan verschillen in, bijvoorbeeld:

  • huidskleur;
  • algemene vorm;
  • gewicht;
  • lengte;
  • penis;
  • hoeveelheid en kleur van het schaamhaar en de lichaamsbeharing.
Verschillende mannenlichamen: het lichaam van elke man is anders.

Sommige mannen scheren hun schaamhaar of lichaamsbeharing, andere niet. Dit is een keuze.

Hoe het lichaam eruitziet heeft geen invloed op de manier waarop het werkt.

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

پزشک خانواده
می توانید درباره تقریباً هر مشکل محرمانه ای با پزشک خانوادگی تان صحبت کنید. در صورت لزوم پزشک خانواده می تواند شما را به متخصص ارجاع دهد. یک پزشک خانواده در مجاورت خود پیدا کنید:
Wijkgezondheidscentrum
به جای رفتن به پزشک خانواده، می توانید به Wijkgezondheidscentrum (مرکز خدمات بهداشتی انجمن) بروید. یک Wijkgezondheidscentrum در مجاورت خود پیدا کنید:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
مرکز سلامت عمومی - کمک در همه زمینه ها: رابطه مشکل، مشکلات پزشکی، مالی، مدیریتی، حقوقی یا مادی، مشکلات خانوادگی… CAW ها همچنین به قربانیان خشونت و سوءاستفاده کمک می کنند یافتن CAW: