Hormona

Substância produzida pelo corpo. As hormonas são importantes para a fertilidade e a sexualidade. Além disso, as hormonas afetam a aparência, o comportamento, os sentimentos, etc.

Hormoon

Stof die het lichaam aanmaakt. Hormonen zijn belangrijk voor de vruchtbaarheid en seksualiteit. Hormonen hebben ook invloed op het uiterlijk, het gedrag, emoties...