Hormone

Substance produite par le corps. Les hormones sont importantes pour la fertilité et la sexualité. Les hormones influencent également l’apparence, le comportement, les émotions, etc.

Hormoon

Stof die het lichaam aanmaakt. Hormonen zijn belangrijk voor de vruchtbaarheid en seksualiteit. Hormonen hebben ook invloed op het uiterlijk, het gedrag, emoties...