Hormona

Sustancia producida por el cuerpo. Las hormonas son importantes para la fertilidad y la sexualidad. Las hormonas también influyen en el aspecto, la conducta, las emociones, etc.

Hormoon

Stof die het lichaam aanmaakt. Hormonen zijn belangrijk voor de vruchtbaarheid en seksualiteit. Hormonen hebben ook invloed op het uiterlijk, het gedrag, emoties...