Гормон

Выделяемое организмом вещество. Гормоны играют важную роль в деторождении и сексуальности. Кроме того, гормоны влияют на наш внешний вид, поведение, эмоции и т.д.

Hormoon

Stof die het lichaam aanmaakt. Hormonen zijn belangrijk voor de vruchtbaarheid en seksualiteit. Hormonen hebben ook invloed op het uiterlijk, het gedrag, emoties...