Hormon

Substancja wytwarzana przez organizm. Hormony mają istotny wpływ na płodność oraz seksualność. Wpływają także na wygląd, zachowanie, emocje itd.

Hormoon

Stof die het lichaam aanmaakt. Hormonen zijn belangrijk voor de vruchtbaarheid en seksualiteit. Hormonen hebben ook invloed op het uiterlijk, het gedrag, emoties...