Data ważności na opakowaniu prezerwatywy

Data ważności

Ostatni dzień, w którym można wykorzystać produkt. Po tej dacie produkt może być nieskuteczny.

Vervaldatum

Laatste dag waarop een product mag worden gebruikt. Na de vervaldatum werkt het product soms niet goed meer.

Termin standardowy: Vervaldatum
Neutralny: Vervaldag