Një grua duke përkëdhelur një burrë në kurriz

Përkëdhel dikë

Kur lëvizni duart tuaja mbi trupin e dikujt.

Strelen

Zacht met de handen over het lichaam van iemand gaan.

Termi standard: Strelen
Neutral: Aaien