Любовь

Сильное чувство привязанности, уважения, близости и преданности по отношению к другому человеку. В человеческих взаимоотношениях любовь проявляется в самых разнообразных формах. Например, влюбленные рады видеть друг друга, им нравится находиться в обществе друг друга, они понимают друг друга и находят друг друга привлекательными. Любовь может наблюдаться между партнерами, друзьями, родителями и детьми, а также братьями и сестрами.

Liefde

Sterk gevoel van verbondenheid, respect, intimiteit en engagement voor een andere persoon. Mensen hebben veel gevoelens bij liefde in een relatie. Bijvoorbeeld: ze zijn blij om elkaar te zien, ze voelen zich goed bij de ander, ze begrijpen elkaar, ze vinden elkaar aantrekkelijk. Liefde bestaat tussen partners, vrienden, ouders en kinderen, en broers en zussen.