Miłość

Silne uczucie więzi, szacunku, bliskości i zaangażowania względem drugiej osoby. Osoby będące w związku odczuwają różne emocje związane z miłością. Np. cieszą się, że mogą się spotkać, czują się dobrze w towarzystwie drugiej osoby, rozumieją się wzajemnie, są dla siebie atrakcyjni. Miłość może istnieć pomiędzy partnerami, przyjaciółmi, rodzicami oraz dziećmi, braćmi i siostrami.

Liefde

Sterk gevoel van verbondenheid, respect, intimiteit en engagement voor een andere persoon. Mensen hebben veel gevoelens bij liefde in een relatie. Bijvoorbeeld: ze zijn blij om elkaar te zien, ze voelen zich goed bij de ander, ze begrijpen elkaar, ze vinden elkaar aantrekkelijk. Liefde bestaat tussen partners, vrienden, ouders en kinderen, en broers en zussen.