Amour

Fort sentiment de lien, de respect, d’intimité et d’engagement envers une autre personne. Les gens éprouvent beaucoup de sentiments liés à l’amour dans leurs relations. Par exemple, ils sont heureux de se voir, ils se sentent bien en la compagnie de l’autre personne, ils se comprennent, ils se trouvent séduisants. Il y a de l’amour entre les partenaires, les amis, les parents et les enfants, les frères et sœurs.

Liefde

Sterk gevoel van verbondenheid, respect, intimiteit en engagement voor een andere persoon. Mensen hebben veel gevoelens bij liefde in een relatie. Bijvoorbeeld: ze zijn blij om elkaar te zien, ze voelen zich goed bij de ander, ze begrijpen elkaar, ze vinden elkaar aantrekkelijk. Liefde bestaat tussen partners, vrienden, ouders en kinderen, en broers en zussen.