Infirmier/ère

Personne qualifiée dont le métier consiste à s’occuper des malades. Les infirmiers ne peuvent pas prescrire de médicaments. Il peut s’agir d’un homme (infirmier) ou d’une femme (infirmière).

Verpleger

Iemand die gestudeerd heeft om zieken professioneel te verzorgen. Verplegers kunnen geen medicijnen voorschrijven. Een verpleger kan een man of een vrouw zijn.

Terme usuel: Verpleger
Neutre: Verpleegster (vrouw), verpleegkundige, verzorger