Asistent medical

O persoană specializată a cărei meserie este îngrijirea bolnavilor. Asistenții medicali nu pot prescrie medicamente. Asistentul medical poate fi bărbat sau femeie.

Verpleger

Iemand die gestudeerd heeft om zieken professioneel te verzorgen. Verplegers kunnen geen medicijnen voorschrijven. Een verpleger kan een man of een vrouw zijn.

Termen standard: Verpleger
Neutru : Verpleegster (vrouw), verpleegkundige, verzorger