Pielęgniarz/Pielęgniarka

Odpowiednio przeszkolona osoba, której praca polega na opiekowaniu się osobami chorymi. Pielęgniarki nie mogą wydawać recept. Zawód ten może być wykonywany zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety.

Verpleger

Iemand die gestudeerd heeft om zieken professioneel te verzorgen. Verplegers kunnen geen medicijnen voorschrijven. Een verpleger kan een man of een vrouw zijn.

Termin standardowy: Verpleger
Neutralny: Verpleegster (vrouw), verpleegkundige, verzorger