Sangue

Líquido vermelho que tem funções importantes no corpo, como por exemplo transportar oxigénio por todo o corpo e transportar anticorpos para as partes infetadas do corpo. Infeções podem ser transmitidas pelo sangue.

Bloed

Rode vloeistof die belangrijke functies heeft in het lichaam, bijvoorbeeld: zuurstof in het hele lichaam brengen en antistoffen vervoeren naar lichaamsdelen die door een infectie besmet zijn. Infecties kunnen worden overgedragen via het bloed.