Sang

Liquide rouge jouant un rôle important dans le corps, par exemple transporter l’oxygène dans tout le corps et conduire les anticorps vers les parties du corps infectées. Les infections peuvent se transmettre par le sang.

Bloed

Rode vloeistof die belangrijke functies heeft in het lichaam, bijvoorbeeld: zuurstof in het hele lichaam brengen en antistoffen vervoeren naar lichaamsdelen die door een infectie besmet zijn. Infecties kunnen worden overgedragen via het bloed.