دیلدو

دیلدو

یک وسیله برای استفاده در سکس است که معمولاً به شکل آلت جنسی مردانه ، و نعوظ شده است. می توانید از دیلدو برای دخول به واژن یا مقعد خود یا شریک تان استفاده کنید.

Dildo

Een seksspeeltje, meestal in de vorm van een stijve penis. U kunt met een dildo uzelf of uw partner in de vagina of de aars penetreren.

اصطلاح استاندارد: Dildo
معمولی: Kunstpenis