Bir kürtaj kliniğinde danışmanla konuşan bir kadın

Kürtaj kliniği

Bir kadının yasal çerçevede kürtaj yaptırabileceği ya da istenmeyen bir gebelik hakkında konuşabileceğiniz yer. Bazı Avrupa ülkelerinde kürtaj klinikleri bulunmaz.

Abortuscentrum

Plaats waar een vrouw legaal een abortus kan laten doen of een gesprek over een ongeplande zwangerschap kan hebben. In sommige Europese landen bestaan abortuscentra niet.

Standart terim: Abortuscentrum
Nötr: Abortuskliniek, abortusziekenhuis

Yardım mı arıyorsunuz? Bir sağlık uzmanı bulun.

Yardım