Kürtaj

Kadının hayatını tehdit etmesi ya da kadının gebe kalmayı istememiş olması gibi nedenlerle gebeliğin kasıtlı olarak sonlandırılması. Kadının gebe kalmayı istememiş olması durumunda, çoğu Avrupa ülkesinde döllenmenin ardından 12 haftaya kadar kürtaja izin verilir.

Abortus

Bewust afbreken van de zwangerschap. Bijvoorbeeld als de zwangerschap het leven van de vrouw bedreigt of als de vrouw de zwangerschap niet wil. Als de vrouw de zwangerschap niet wil, is abortus in de meeste Europese landen toegelaten tot 12 weken na de bevruchting.

Standart terim: Abortus
Nötr: Zwangerschapsafbreking, zwangerschapsonderbreking, zwangerschapsbeëindiging

Yardım mı arıyorsunuz? Bir sağlık uzmanı bulun.

Yardım