Belediye dairesinde evlenen bir kadın ve bir erkek

Evlilik

2 partner arasında hukuki bir ilişki oluşturan tören ve kanuni sözleşme. Partnerler bir erkek (koca) ve bir kadın (karı) olabilir. Ayrıca Belçika'da bir erkek diğer bir erkek ile ya da bir kadın diğer bir kadın ile evlenebilir.

Huwelijk

Ceremonie en wettelijke overeenkomst die de relatie tussen 2 partners vastlegt. De partners kunnen een man (echtgenoot) of vrouw (echtgenote) zijn. In België kunnen 2 mannen of 2 vrouwen met elkaar trouwen.

Standart terim: Huwelijk
Resmi: Echt, echtverbintenis

Yardım mı arıyorsunuz? Bir sağlık uzmanı bulun.

Yardım