Cinsiyet

Sosyal, kültürel ve psikolojik olarak kadın ya da erkek olmayı ifade eder. Bir insan, erkek veya kadın olarak doğar (biyolojik cinsiyet). Bir insan, aynı zamanda, içinde yaşadığı kültürel ve zamana bağlı şartlara göre cinsiyet de edinir. Bu durum kendisini, toplumun erkek ve kadınlardan beklentilerine bağlı olarak gösterir. Bazı kişiler transseksüeldir. Kadın veya erkek olarak doğan bu kişiler, kendilerini cinsiyetlerine ait hissetmeyebilir/veya cinsiyetlerine göre davranmayabilirler.

Gender

Wat het sociaal, cultureel en psychologisch betekent een man of vrouw te zijn. Een mens wordt geboren als man of vrouw (biologisch geslacht). Een mens krijgt ook een gender dat afhankelijk is van de cultuur en de tijd waarin hij leeft. Dit uit zich in de verwachtingen die een samenleving van een man of vrouw heeft. Sommige mensen zijn transgender. Ze worden als man of vrouw geboren, maar gedragen en/of voelen zich niet zo.

Yardım mı arıyorsunuz? Bir sağlık uzmanı bulun.

Yardım