Şeref

Kendiniz ve çevreniz için değerli olma. Bazı insanlar şerefi kendileri tanımlar. Bazıları için ise şeref aileleri tarafından tanımlanan bir değerdir. Örneğin, aile tarafından onaylanmayan bir ilişki, aile şerefini etkileyebilir.

Eer

Waardevol zijn voor uzelf en uw omgeving. Sommige mensen bepalen eer zelf. Voor anderen wordt de eer bepaald door hun familie. Bijvoorbeeld een relatie die de familie niet aanvaardt, kan de eer van de familie aantasten.

Standart terim: Eer
Nötr: Eerbaarheid, deugdzaamheid, eerzaamheid

Yardım mı arıyorsunuz? Bir sağlık uzmanı bulun.

Yardım