Onur-temelli şiddet

Şeref kendiniz ve toplum için değerli olduğunuz anlamına gelmektedir. Bazı kişiler, kendileri için nasıl onurlu bir şekilde yaşayacağını seçebilir. Diğer kişiler için, buna aileleri ve toplum tarafından karar verilmektedir. Bu durumda, ailenizi temsil edersiniz. Davranışınız tüm aile üyelerinizi etkiler.

Bir kişinin aile onuruna zarar verdiği düşünülebilir, örneğin:

 • bekareti kaybetmek;
 • Evlilikten önce bir ilişkiyaşamak;
 • Tecavüzeuğramak;
 • Kaçmak;
 • Ayarlanmış bir evliliği reddetmek;
 • Okuldan sonra hemen eve gitmemek ya da yanlış türde kıyafetler giymek gibi kabul edilemez görülen davranışlar sergilemek;
 • partner ya da aileyle ilişiği kesmek.

Bir ailenin onuru zarar gördüyse ya da görecekse, bu aileler onurunu korumak ya da kurtarmak adına bazen güç ya da şiddet kullanır. Aile, içinde yaşadıkları toplumun bir parçası olarak devam edebilmek için bunun gerekli olduğunu düşünür. Buna “onur temelli şiddet” denir.

Onur-temelli şiddet kanunen yasaktır.

Onur-temelli şiddetin türleri

Onur temelli şiddet bir çok şekil alabilir, örneğin:

 • Kontrol: aile üyeleri tarafından izlenmek ve arkadaşlarla dışarı çıkmaya, spor yapmaya izin verilmemesi;
 • Fiziksel cezalandırma: tekmelenmek, dövülmek;
 • Psikolojik cezalandırma: hakarete uğrama, tehditler, ölmüşsünüz veya hiç var olmamışsınız gibi aile eylemler;
 • Baskı altında evlilik;
 • Birini intihara zorlamak;
 • Öldürmek.

Çoğu toplumda, erkekler kadınlardan daha fazla özgürlüğe ve güce sahiptirler. Erkeklerin ve kadınların rolleri (cinsiyet rolleri) oldukça farklıdır. Bu kadınların daha sık onur temelli şiddetin mağdurları olmalarının nedenidir.

Bazen erkekler de onur temelli şiddetten zarar görürler, örneğin: homoseksüellikleri hakkında konuşurlarsa veya ayarlanmış bir evliliği kabul etmezlerse.

Şiddet birden fazla aile üyesi tarafından uygulanabilir. Suçlular erkek veya kadın olabilir. Bazen şiddeti uygulayan bir kişinin partneri olabilir.

Yardım aramak

Eğer bir onur temelli şiddet mağduruysanız, yardım isteyin:

 • Güvenebileceğiniz biriyle konuşun.
 • Polisle veya özelleşmiş bir kurumla iletişime geçin ve şiddet hakkında konuşun. Durumu ne kadar iyi açıklarsanız, güvenliğiniz o kadar iyi garanti edilebilir.

Eergerelateerd geweld

Eer betekent dat u waardevol bent voor uzelf en voor de samenleving. Sommige mensen kunnen zelf kiezen hoe zij eerbaar kunnen leven. Voor anderen wordt dit beslist door hun familie of omgeving. U vertegenwoordigt dan uw familie. Uw gedrag beïnvloedt al uw familieleden.

Iemand kan de eer van de familie schenden, volgens de familie of omgeving, door bijvoorbeeld:

 • de maagdelijkheid te verliezen;
 • een relatie te hebben voor het huwelijk;
 • verkracht te zijn;
 • weg te lopen;
 • een gearrangeerd huwelijk te weigeren;
 • gedrag te vertonen dat onaanvaardbaar wordt gevonden, zoals: na school niet meteen naar huis gaan, de verkeerde kledij dragen;
 • breken met de partner of familie.

Wanneer de eer van een familie geschonden wordt of zou kunnen worden geschonden, gebruiken families soms macht of geweld om de eer van de familie te redden of herstellen. De familie vindt dit nodig om deel te kunnen blijven uitmaken van de gemeenschap waarin zij leeft. Dit wordt eergerelateerd geweld genoemd.

Eergerelateerd geweld is strafbaar.

Soorten eergerelateerd geweld

Eergerelateerd geweld kan veel verschillende vormen aannemen, zoals:

 • controle, zoals bijvoorbeeld: in de gaten gehouden worden door familieleden en niet mogen uitgaan met vrienden of sporten;
 • fysieke straffen, zoals geschopt of geslagen worden;
 • psychologische straffen, zoals bijvoorbeeld: beledigingen, dreigementen, de familie doet alsof u dood bent of nooit heeft bestaan;
 • gedwongen huwelijk;
 • iemand dwingen om zelfmoord te plegen;
 • moord.

In heel wat gemeenschappen hebben mannen meer vrijheid en macht dan vrouwen. De rollen van mannen en vrouwen (genderrollen) zijn erg verschillend. Daarom zijn vrouwen vaker het slachtoffer van eergerelateerd geweld.

Soms kunnen mannen ook het slachtoffer worden van eergerelateerd geweld, bijvoorbeeld als zij over hun homoseksualiteit spreken of wanneer zij niet akkoord gaan met een gearrangeerd huwelijk.

Het geweld kan door meer dan één familielid worden gepleegd. De overtreders kunnen zowel mannen als vrouwen zijn. Soms kan het iemands partner zijn die het geweld pleegt.

Hulp zoeken

Als u slachtoffer bent van eergerelateerd geweld, zoek dan hulp:

 • Praat met iemand die u kunt vertrouwen.
 • Neem contact op met de politie of een gespecialiseerde organisatie en praat over het geweld. Hoe beter u de situatie uitlegt, hoe beter uw veiligheid gegarandeerd kan worden.

Daha fazla bilgiye ya da yardıma ihtiyacınız var mı?

1712
Şiddet olayları hakkında tüm sorularınızın cevaplanması için ücretsiz arama hattı.
1712 (9-17 saatleri arası)
Cinsel Şiddet Yardım Merkezi (Zorgcentrum na seksueel geweld) - Brüksel
Cinsel şiddet kurbanlarına hastanede yardımda bulunan hizmet. Yardım merkezi tıbbi ve psikolojik yardım sunup, delillerin toplanmasına yardımcı olur. Ayrıca burada şikayette bulunabilirsiniz. Her gün 24 saat açıktır.
02 535 45 42
Cinsel Şiddet Yardım Merkezi (Zorgcentrum na seksueel geweld) - Ghent
Cinsel şiddet kurbanlarına hastanede yardımda bulunan hizmet. Yardım merkezi tıbbi ve psikolojik yardım sunup, delillerin toplanmasına yardımcı olur. Ayrıca burada şikayette bulunabilirsiniz. Her gün 24 saat açıktır.
09 332 80 80
Cinsel Şiddet Yardım Merkezi (Zorgcentrum na seksueel geweld) - Brüksel
Cinsel şiddet kurbanlarına hastanede yardımda bulunan hizmet. Yardım merkezi tıbbi ve psikolojik yardım sunup, delillerin toplanmasına yardımcı olur. Ayrıca burada şikayette bulunabilirsiniz. Her gün 24 saat açıktır.
02 535 45 42
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centre for general well-being (Genel Sağlık Merkezi) - Geçimsiz ilişkiler, tıbbi, ekonomik, idari, yasal veya maddi sorunlar, ailevi sorunlar gibi her türlü konuda destek Genel Sağlık Merkezleri şiddet ve istismar mağdurlarına da destek sağlar. Bir Genel Sağlık Merkezi bulun:
Cvfe
Collectif contre les Violences Familiales et l’Exclusion (Aile İçi Şiddete ve Dışlanmaya Karşı Topluluk) - Partner şiddeti vakalarında destek
04 223 45 67 (Her gün her saat açık)
Police
Hayati tehlikeye sahip bir durumda yardım
101
Wijkgezondheidscentrum
Aile hekimine gitmek yerine, bir Wijkgezondheidscentrum'a (halk sağlığı merkezine) gidin. Mahallenizde bir Wijkgezondheidscentrum bulun:
Aile hekimi
Neredeyse her mahrem konu hakkında aile hekiminize danışabilirsiniz. Gerekli durumda aile hekimi sizi bir sağlık uzmanına sevk edebilir. Mahallenizde bir aile hekimi bulun:
Güvenli Ev (vluchthuis)
Tehdit ve/veya taciz edilen insanlara barınak, destek, huzur ve güvenlik sağlayan bir güvenli ev. Güvenli evlerimizin adresleri gizlidir.
070 22 01 11
SOS Viol
Sarkıntılık ya da tecavüz vakalarında psikolojik, yasal ve sosyal destek
02 534 36 36
I.T.E.R.
Cinsel istismar davranışlarından korunma, danışma ve tedavi merkezi. Cinsel şiddet suçluları ve cinsel şiddet ile ilgili soruları olanlar için, cinsel davranış desteği ve danışmanlık
02 512 62 43 (9-16 saatleri arası)