İdrarını yapmak

İdrarın vücudunuzdan dışarı çıkmasına izin vermek.

Plassen

Urine uit uw lichaam laten stromen.

Standart terim: Plassen
Sıradan : Pissen, zeiken
Çocukça: Pipi doen