Evlilik

Belçika yasası

Belçika’da, iki partnerin de ortak rızası bulunursa ya da ortada “şiddetli geçimsizlik” varsa, bu çiftler boşanabilir.

Rıza ile boşanma durumunda, eşler boşanma için bir gerekçe bildirmek zorunda değildirler.

“Şiddetli geçimsizlik” nedeniyle boşanma durumunda, eşlerden birinin veya çiftin, evli kalmalarının mümkün olmadığını ispatlaması gerekir.

Boşanma anlaşması imzalamak üzere, bir erkek ve bir kadının noter ofisinde olması gerekir.

Başka bir ülkenin yasası ne zaman uygulanır?

Bazı durumlarda, Belçika hakimi Belçika yasası yerine yabancı bir ülkenin yasasını da uygulayabilir. Bu partnerlerden birinin (veya ikisinin) uyruğunun olduğu ülke veya çiftin yaşamakta olduğu ülkenin yasası olabilir.

Eşler hangi yasanın takip edileceğine birlikte karar verebilirler. Belirli kısıtlamalar geçerli olmadığı sürece, hakim o yasayı takip edecektir. Eşler aynı fikirde olmadığında, hakim Belçika yasalarının mı yoksa diğer ülkenin mi yasalarının takip edileceği konusunda spesifik kurallar uygulayacaktır.

Bu mevzuat oldukça karmaşıktır ve bir çok koşul bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için Kruispunt Migratie Integratie & Inburgering yardım masasını arayabilirsiniz.

Başka bir ülkede ilan edilen bir boşanma kararı Belçika otoriteleri tarafından tanınabilir. Ancak, bir çok kısıtlama ve koşul bulunmaktadır. Farklı durumlarda farklı kurallar uygulanır

Boşama, bir partnerin (erkek kabul edilir) evliliğe tek taraflı olarak bir son vermesidir. Diğer partner (karısı kabul edilir) eşit haklara sahip değildir. Bu durumda, bir boşanma kararı Belçika’da tanınmayacaktır. Ancak, bir çok koşula dayalı istisnalar mevcuttur.

Daha fazla bilgi veya avukat yardımı için Kruispunt Migratie Integratie & Inburgering yardım masasını arayabilirsiniz.

Scheiding

Belgische wet

In België kunnen koppels scheiden met wederzijdse toestemming van beide partners of wegens 'onverzoenbare verschillen'.

In het geval van wederzijdse toestemming moeten de echtgenoten geen reden opgeven voor de scheiding.

In het geval van een scheiding wegens 'onverzoenbare verschillen' moet een van de echtgenoten (of moeten beide echtgenoten) bewijzen dat het niet mogelijk is om gehuwd te blijven.

Een man en een vrouw zijn bij de notaris om de echtscheidingsdocumenten op te stellen.

Wanneer is de wet van een ander land van toepassing?

In sommige gevallen past de Belgische rechter de wet van een ander land toe in plaats van de Belgische wet. Dit kan de wet zijn van een van de landen waarvan een van de partners (of beide) een burger is of van het land waar het koppel eerder woonde.

Echtgenoten kunnen samen beslissen welke wet toegepast zal worden. Tenzij er bepaalde beperkingen gelden, zal de rechter die wet volgen. Wanneer de echtgenoten het niet eens zijn, zal de rechter specifieke regels toepassen om te besluiten of de Belgische wet of de wet van een ander land gevolgd moet worden.

Deze wet is redelijk complex en er gelden verschillende voorwaarden. U kunt contact opnemen met de Helpdesk van het Agentschap Integratie & Inburgering voor meer informatie.

Een echtscheidingsuitspraak uit een ander land kan erkend worden door de Belgisch overheid. Er gelden echter een aantal beperkingen en voorwaarden. In verschillende situaties zijn verschillende regels van toepassing.

Verstoting betekent dat een partner (de man) eenzijdig een einde maakt aan het huwelijk, zonder dat de andere partner (zijn vrouw) gelijke rechten heeft. In dat geval wordt de echtscheidingsuitspraak niet erkend in België. Er zijn echter uitzonderingen die gebaseerd zijn op een aantal voorwaarden.

U kunt contact opnemen met de Helpdesk van het Agentschap Integratie & Inburgering of met een advocaat voor meer informatie.

Daha fazla bilgiye ya da yardıma ihtiyacınız var mı?

Agentschap Integratie & Inburgering - Göçmenlik Yasası Hukuk Servisi
Oturma durumu, aile birleşimi, sığınma ve sağlık hizmetlerine erişim ile ilgili mevzuat hakkında bilgi. Mahallenizde bir yasal yardım masası bulun:
02 205 00 55 (yasal yardım masası)
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centre for general well-being (Genel Sağlık Merkezi) - Geçimsiz ilişkiler, tıbbi, ekonomik, idari, yasal veya maddi sorunlar, ailevi sorunlar gibi her türlü konuda destek Genel Sağlık Merkezleri şiddet ve istismar mağdurlarına da destek sağlar. Bir Genel Sağlık Merkezi bulun: