Ergenlik

Bir çocuğun vücudunun değiştiği dönem. Çocuklar, ergenlik döneminde dölleyebilme yeteneği kazanırlar. Ergenlik, genellikle 10 ila 14 yaşları arasında başlar.

Puberteit

Periode waarin het lichaam van een kind verandert. Kinderen worden vruchtbaar in de puberteit. De puberteit begint bij de meeste kinderen tussen 10 en 14 jaar.