Cinsel haklar ve üreme ile ilgi haklar nelerdir?

Cinsel haklar ve üreme ile ilgili haklar insan haklarının bir parçasıdır. İnsan hakları, kanunlarda ve uluslararası sözleşmelerde yazılıdır. Dünyadaki bir çok ülke tarafından imzalanmıştır. Belçika da insan haklarını imzalamıştır ve bu haklara saygı göstermek zorundadır.

Cinsel haklar

Cinsel haklara saygı gösterildiğinde, kişiler tatmin olmaktan, güvenli cinsel ilişkiden ve sevgi ilişkilerinden zevk alabilirler.

Bu, söz konusu ilişkilerin baskı veya şiddet içermediği ve enfeksiyon veya istenmeyen gebelik barındırmadığı anlamına gelmektedir.

Üreme ile ilgili haklar

Üreme sağlığı gebelik, doğum, çocuk sahibi olma, gebeliğin gerçekleşeceği zaman gibi konularda karar almaktır.
Üreme haklarına saygı gösterildiğinde, kişiler gebe kalma, gebelik önleme ilaçlarını kullanma veya kürtaj olma ile ilgili seçimlerini yapmakta özgürdürler.

Bu temel cinsel haklar ve üreme ile ilgi haklar nelerdir?

Yaşama hakkı

Gebelik ve doğum sırasında mevcut olan en iyi sağlık hizmetini alma hakkına sahipsiniz. Sağlık çalışanları, sizin ve bebeğinizin yaşamını ve sağlığını korumak için mümkün olan her şeyi yapacaktır. İhtiyacınız olan sağlık hizmetini alma hakkına sahipsiniz.

Kişisel özgürlük ve güvenlik hakkı

Kendi bedeniniz ve cinsel yaşamınızla ilgili kontrol sizdedir. Cinselliğinizden zevk alma hakkına sahipsiniz ve çocuk sahibi olmak isteyip istemediğinize, ne zaman ve kaç çocuk istediğinize karar vermekte özgürsünüz.

Bu aynı zamanda baskı, cinsel açıdan olumsuz davranış ve istismarın da yasak olduğu anlamına gelmektedir.

Eşitlik hakkı

Eşit olarak tedavi görme ve etnik veya dini kökeniniz veya sağlık durumunuz veya erkek veya kadın olmanızdan dolayı ayrımcılık görmeme hakkına sahipsiniz. Erkekler ve kadınlar eşit haklara sahiptir.

Mahremiyet hakkı

Negatif reaksiyonlar veya işkence korkusu olmadan cinselliğinizle ilgili kendi seçimlerinizi yapma hakkına sahipsiniz. Bu, sağlık hizmetleri ve sosyal hizmetlerin mahremiyetinize saygı göstermek zorunda olduğu anlamına gelmektedir. Hiç kimse bir HIV-testinin sonuçlarını test edilen kişi izin vermediği sürece başka kişilerle paylaşma iznine sahip değildir.

Düşünce özgürlüğü hakkı

Cinsellik ve cinsel sağlık ile ilgili istediğinizi düşünme ve bununla ilgili konuşma hakkına sahipsiniz.

Bilgi edinme ve eğitim hakkı

Cinsel sağlığınıza ve üreme sağlığınıza özen göstermek için ihtiyacınız olan tüm bilgileri ve eğitimi alma hakkına sahipsiniz. Örneğin: Vücudunuzun nasıl işlediği, gebelik önleme, cinsel yolla bulaşan hastalıklar (STI’lar), haklarınız ile ilgili bilgi.

Evlenme veya evlenmeme, bir aile kurma ve planlama hakkı

Hiç kimsenin sizi zorlamaya ve bu kararları adınıza almaya hakkı yoktur.

Çocuk sahibi olup olmama kararı

Gebelik önleme hapı veya prezervatif gibi güvenli gebelik önleme yollarını edinme hakkına sahipsiniz.

Sağlık hizmeti hakkı

Belçika’da, yasal oturma izni olmayan kişiler de dahil olmak üzere herkes sağlık hizmetine erişim hakkına sahiptir.

Bilimsel ilerlemenin yararları ile ilgili hak

Örneğin: Belçika’da yasal oturma izni olmayan kişiler de dahil olmak üzere herkes aynı türde HIV tedavisine erişme hakkına sahiptir.

Birleşme ve politik ayrışma serbestliği ile ilgili hak

Cinsel haklarınız ve üreme haklarınızla ilgili konuşmak üzere başka kişilerle bir araya gelme ve bu haklara saygı gösterildiğinden emin olmak için eylemde bulunma hakkına sahipsiniz. Bu hakların garanti altına alınması için farkındalığı arttırma ve politikacılardan kararlar almalarını talep etme hakkına sahipsiniz.

İşkence görmeme ve hastalık tedavisi hakkı

Cinsellikle ilgili, cinsel taciz, sarkıntılık veya tecavüz, insan ticareti, çocuk istismarı veya kadın sünneti gibi şiddetin her türüne karşı korunma hakkına sahipsiniz.

HIV-pozitifseniz, Belçika Hükümeti sizi tedavinize devam edemeyeceğiniz bir ülkeye gönderemez.

Wat zijn seksuele en reproductieve rechten?

Seksuele en reproductieve rechten maken deel uit van de rechten van de mens. De rechten van de mens zijn neergeschreven in wetten en internationale verdragen, en werden door bijna alle landen in de wereld ondertekend. België heeft deze ook ondertekend en moet deze rechten dus respecteren.

Seksuele rechten

Wanneer seksuele rechten gerespecteerd worden, kunnen mensen genieten van bevredigende en veilige seksuele relaties en liefdesrelaties.

Dit betekent dat deze relaties vrij zijn van dwang of geweld en dat er geen angst is voor infecties of ongeplande zwangerschap.

Reproductieve rechten

Reproductieve gezondheid heeft betrekking op zwangerschap, bevalling en het kunnen beslissen of en wanneer u kinderen wilt. Wanneer reproductieve rechten gerespecteerd worden, kunnen mensen vrij kiezen of zij zwanger worden, anticonceptie nemen of een abortus laten uitvoeren.

Welke zijn deze fundamentele seksuele en reproductieve rechten?

Het recht op leven

U heeft recht op de beste beschikbare gezondheidszorg tijdens uw zwangerschap en bevalling. Zorgverleners zullen al het mogelijke doen om het leven en de gezondheid van uw baby en uzelf te beschermen. U heeft recht op de nodige gezondheidszorg.

Het recht op persoonlijke vrijheid en veiligheid

U heeft controle over uw eigen lichaam en seksleven. U heeft het recht te genieten van uw seksualiteit en bent vrij om te beslissen of en wanneer u kinderen wilt en hoeveel kinderen u wilt.

Dit betekent ook dat dwang, seksueel grensoverschrijdend gedrag en uitbuiting strafbaar zijn.

Het recht op gelijkheid

U heeft het recht om gelijk behandeld te worden en niet gediscrimineerd te worden wegens uw etnische afkomst of nationaliteit, uw religie of politieke ideeën, uw gezondheid, uw seksuele oriëntatie, uw geslacht, of om welke reden dan ook. Mannen en vrouwen hebben gelijke rechten.

Het recht op privacy

U heeft het recht om uw eigen keuzes te maken over seksualiteit, zonder bang te moeten zijn voor negatieve reacties of vervolging. Dit betekent dat de diensten in de gezondheidszorg en sociale diensten uw privacy moeten respecteren. Het is verboden om de resultaten van een hiv-test met anderen te delen als de geteste persoon hiervoor niet zijn/haar toestemming heeft gegeven.

Het recht op vrijheid van denken

U heeft het recht op een eigen mening over seksualiteit en seksuele gezondheid, en u heeft het recht erover te spreken.

Het recht op informatie en onderwijs

U heeft recht op alle benodigde informatie en onderwijs om te kunnen zorgen voor uw seksuele en reproductieve gezondheid. Voorbeelden hiervan zijn informatie over hoe uw lichaam werkt, over anticonceptie, over seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's), over uw rechten.

Het recht om al dan niet te huwen en een gezin te plannen en te starten

Niemand heeft het recht om u te dwingen of deze beslissingen in uw naam te nemen.

Het recht om al dan niet kinderen te hebben

U heeft het recht op toegang tot veilige anticonceptiemiddelen, zoals de pil of condooms.

Het recht op gezondheidszorg en voordelen van wetenschappelijke vooruitgang

In België heeft iedereen, dus ook mensen zonder verblijfsvergunning, recht op gezondheidszorg. Zij hebben bijvoorbeeld recht op dezelfde soort hiv-behandeling.

Het recht op vrijheid van vergadering en politieke deelname

U heeft het recht om samen te komen met andere mensen om te praten over seksuele en reproductieve rechten en om acties te ondernemen om ervoor te zorgen dat deze rechten gerespecteerd worden. U heeft het recht om bewustmakingsacties te voeren of politici te vragen beslissingen te nemen om deze rechten te garanderen.

Het recht om vrij te zijn van foltering en mishandeling

U heeft het recht om beschermd te worden tegen alle vormen van geweld met betrekking tot seksualiteit, zoals seksuele intimidatie, aanranding of verkrachting, mensenhandel, kindermishandeling of vrouwelijke genitale verminking.

Als u hiv-positief bent, mag de Belgische overheid u niet naar een land sturen waar u uw behandeling niet kunt voortzetten.

Daha fazla bilgiye ya da yardıma ihtiyacınız var mı?

Agentschap Integratie & Inburgering - Göçmenlik Yasası Hukuk Servisi
Oturma durumu, aile birleşimi, sığınma ve sağlık hizmetlerine erişim ile ilgili mevzuat hakkında bilgi. Mahallenizde bir yasal yardım masası bulun:
02 205 00 55 (yasal yardım masası)
Medimmigrant
Brüksel bölgesinde tıbbı desteğe ihtiyacı olup yasal ikametgahı olmayan insanlara destek verir.
02/274.14.33 veya 02/274.14.34
İkamet Yeri ve Yasal Statü Bilgi Noktası - Atlas, Integratie & Inburgering Antwerp
Antwerp şehrinde yabancıların ikamet hakkı ve diğer haklar konusunda bilgi ve tavsiye ve ayrıca sağlık hizmetlerine erişim hakkında bilgi.
03 270 33 36
Interfederal Centre for Equal Opportunities
Ayrımcılık hakkında sorular ve ayrımcılık vakalarını bildirmek için
0800 12 800 (ücretsiz) (Pazartesi ve Cuma 09:00 - 12:00 arası, Salı ve Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arası)
Meldpunt Discriminatie - Unia
Interfederal Centre for Equal Opportunities'in yerel servisleri - Bir ayrımcılık vakasını bildirebilme. Mahallenizde bir ihbar hattı bulun:
MRAX
Yabacılara yasal destek ve ayrımcılık vakalarında destek
02 209 62 50
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centre for general well-being (Genel Sağlık Merkezi) - Geçimsiz ilişkiler, tıbbi, ekonomik, idari, yasal veya maddi sorunlar, ailevi sorunlar gibi her türlü konuda destek Genel Sağlık Merkezleri şiddet ve istismar mağdurlarına da destek sağlar. Bir Genel Sağlık Merkezi bulun: