Aile planlaması ve hamilelik

Gebelik önleme

Belçika’daki her kadın ve genç kız gebelik önleme yöntemi kullanma hakkına sahiptir. 18 yaşının altındaki genç kızlar, gebelik önleyici hap veya başka bir gebelik önleme yöntemi kullanırlarsa, ebeveynlerini bilgilendirmek zorunda değildirler.

Gebelik önleme yöntemini reçeteleyen doktor hastasının mahremiyetine saygı göstermeye yasalarla zorunludur. Doktor/gebelik önleme yönteminin bir hasta tarafından kullanılması hakkında bilgi verme hakkına, hasta 18 yaşının altında olsa bile sahip değildir.

Bir doktor, yasal ikamet durumu olmaksızın bir kadına acil tıbbi müdahale prosedürü aracılığıyla gebelik önleyici bir hap veya IUD reçeteleyebilir.

Doğum kontrol hapı

Gebelik ve doğum

Her hamile kadın, doğumdan önce, doğum sırasında ve sonrasında profesyonel bakım hakkına sahiptir. Bu hizmetlerin bazıları ücretsizdir.

Yasal ikamet durumu olmayan kadınlar, bu bakıma acil tıbbi müdahale prosedürü aracılığıyla erişebilir.

Hamile olmak otomatik olarak yasal ikamete hak kazandırmamaktadır. Ancak, geçici bir “ülkeden ayrılmanın ertelenmesi” hakkını almak mümkündür. Normalde, hamile bir annenin doğumdan 2 ay öncesi ve 2 hafta sonrasına kadar kalmaya hakkı vardır. Çoğu durumda, göç servisleri bir kadını hamileliğin 24 haftasından sonra bir kadını sınır dışı etmeyeceklerdir ve 36 hafta sonra ise kesinlikle sınır dışı etmeyeceklerdir (yani ortalama doğum tarihinden 2 hafta önce).

Hamile bir kadına ultrasonografik tarama işlemi uygulayan doktor.

Bebek daima ebeveynin ikametini en olumlu durum ile alır. Eğer baba Belçikalı ise, çocuğu tanıması durumunda, bebek Belçika vatandaşlığı alır.

Belçikalı bir çocuğu doğuran bir anne otomatik olarak yasal oturma izni almaz. Kadın, aile yeniden birleşme prosedürü aracılığıyla durumunun düzenli hale getirilmesi için başvuruda bulunabilir. Eğer baba çocuğu tanırsa, aynı prosedür aracılığıyla ikametinin düzenli hale getirilmesi için başvuru yapabilir.

Gezinsplanning en anticonceptie

Anticonceptie

Elke vrouw en elk meisje in België heeft het recht om anticonceptie te gebruiken. Meisjes jonger dan 18 hoeven hun ouders niet in te lichten wanneer zij de pil of een ander anticonceptiemiddel gebruiken.

De dokter die het anticonceptiemiddel voorschrijft, is wettelijk verplicht de privacy van zijn/haar patiënt te respecteren. Hij/zij mag anderen geen informatie geven over het anticonceptiegebruik van zijn/haar patiënt, zelfs niet wanneer de patiënt jonger dan 18 is.

Via de procedure voor dringende medische hulp kan een dokter een anticonceptiemiddel zoals de pil of een spiraal voorschrijven voor vrouwen zonder verblijfsvergunning.

Zwangerschap en bevalling

Elke zwangere vrouw heeft voor, tijdens en na de bevalling recht op professionele zorg. Sommige van deze diensten zijn gratis.

Vrouwen zonder verblijfsvergunning kunnen deze zorg krijgen via de procedure voor dringende medische hulp.

Zwanger zijn betekent niet dat iemand automatisch recht heeft op een verblijfsvergunning. Het is wel mogelijk om een 'kort uitstel van vertrek' te bekomen. Normaal heeft een zwangere vrouw het recht om van 2 maanden voor tot 2 maanden na de bevalling in het land te blijven. In de meeste gevallen zullen de migratiediensten een vrouw na 24 weken zwangerschap niet meer uitwijzen, en na 36 weken (dit is 2 weken voor de gemiddelde bevallingsdatum) zal dit zeker het geval niet meer zijn.

Een dokter neemt een echografie van een zwangere vrouw

De baby krijgt altijd de verblijfsstatus van de ouder met de meest gunstige status. Als de vader een Belg is, dan zal de baby de Belgische nationaliteit krijgen, op voorwaarde dat de vader het kind erkent.

Een moeder die bevalt van een Belgisch kind komt niet automatisch in aanmerking voor een verblijfsvergunning. Zij kan een aanvraag voor regularisatie van haar status indienen via de procedure voor gezinshereniging. Als de vader het kind erkent, kan hij via dezelfde procedure een aanvraag indienen voor de regularisatie van zijn verblijfsstatus.

Daha fazla bilgiye ya da yardıma ihtiyacınız var mı?

Kind en Gezin
Ebeveyn (ve adayları) için bilgilendirme, pratik ipuçları ve çocuk 3 yaşına gelene kadar tıbbi takip. Hizmetler ücretsizdir.
078 150 100
Medimmigrant
Brüksel bölgesinde tıbbı desteğe ihtiyacı olup yasal ikametgahı olmayan insanlara destek verir.
02/274.14.33 veya 02/274.14.34
Agentschap Integratie & Inburgering - Göçmenlik Yasası Hukuk Servisi
Oturma durumu, aile birleşimi, sığınma ve sağlık hizmetlerine erişim ile ilgili mevzuat hakkında bilgi. Mahallenizde bir yasal yardım masası bulun:
02 205 00 55 (yasal yardım masası)
Aile hekimi
Neredeyse her mahrem konu hakkında aile hekiminize danışabilirsiniz. Gerekli durumda aile hekimi sizi bir sağlık uzmanına sevk edebilir. Mahallenizde bir aile hekimi bulun:
Jinekolog
Belçika’da aile doktorunuzdan sevk kararı almaksızın doğrudan jinekologlardan randevu alabilirsiniz. Bununla birlikte, aile doktorunuzun bir jinekolog bulmanıza yardımcı olabileceğini unutmayın.
Ebe
Ebe, gebe kadınlara doğum öncesinde, doğum sırasında ve doğum sonrasında yardımcı olur. Mahallenizdeki bir ebeyi bulun:
Aquarelle
Belçika'ya göç eden kadınlar için doğum öncesi ve sonrası bakım
02/ 535 47 13
De Kraamtuin
Çocuk sahibi olma isteği, gebelik, doğum, annelik, emzirme ve ebeveynlik hakkında bilgi.
078 05 52 00
Expertisecentrum Kraamzorg De Bakermat
Çocuk sahibi olma isteği, gebelik, doğum, annelik, emzirme ve ebeveynlik hakkında bilgi.
016 20 77 40
Expertisecentrum Kraamzorg De Kraamvogel
Çocuk sahibi olma isteği, gebelik, doğum, annelik, emzirme ve ebeveynlik hakkında bilgi.
03 238 11 00
Expertisecentrum Kraamzorg De Wieg
Çocuk sahibi olma isteği, gebelik, doğum, annelik, emzirme ve ebeveynlik hakkında bilgi.
0473 45 14 38, 050 33 02 70
Expertisecentrum Kraamzorg Kraamkaravaan
Hamile kadınlar ve yeni ebeveynler için bilgilendirme
09 265 09 44
Expertisecentrum Kraamzorg Volle maan
Çocuk sahibi olma isteği, gebelik, doğum, annelik, emzirme ve ebeveynlik hakkında bilgi.
02 229 25 58, 0478 88 11 86
Fara
Fara, gebelik tercihleri hakkında size bilgi verir ve bu konuda yol gösterir. İstenmeyen hamilelik, genç ebeveynlik, doğumdan önce testler ve kürtaj sonrasıyla başa çıkma konusunda yardımcı olur.
016 38 69 50 (09:00 - 16:00 saatleri arası)
Parel
Gebelik ve genç ebeveynlik hakkında destek.
0484 44 01 60
OCMW (CPAS - Kamu Yardım Merkezi)
Bu servis sosyal destek vermektedir ve kişinin ikametgahı olmaksızın sağlık hizmetine erişmesini sağlayan "acil sağlık hizmeti" prosedüründe çalışmaktadır. Komşularınızdan bir OCMW bulun:
İkamet Yeri ve Yasal Statü Bilgi Noktası - Atlas, Integratie & Inburgering Antwerp
Antwerp şehrinde yabancıların ikamet hakkı ve diğer haklar konusunda bilgi ve tavsiye ve ayrıca sağlık hizmetlerine erişim hakkında bilgi.
03 270 33 36