Çıban

Ciltte çıkıntı. Bir çıban, içinde sarımsı bir sıvı (iltihap) bulunan yumuşak bir göbeğe sahiptir. Çıbana bir enfeksiyon neden olur.

Zweer

Verdikking op de huid. Een zweer heeft een zachte kern waar geelachtig vocht (etter) in zit. Een zweer is het gevolg van een infectie.