Të kesh një IST të pa mjekuar

Trajtimi mjekësor mund të kurojë shumicën e IST-ve ose të trajtojë simptomat. Pasojat e mundshme të një IST-je të pamjekuar janë:

Grua duke folur me një mjek.

Nëse nuk merrni trajtim, mund të infektoni partnerin tuaj. Një prezervativ ju mbron ju dhe partnerin tuaj nga shumica e IST-ve.

Testojeni veten tuaj nëse dëshironi të siguroheni që nuk keni një IST.

Sa më shpejt të trajtoheni, më pak serioze janë pasojat e një IST-je. Nëse merrni trajtim herët, shumica e IST-ve mund të kurohen ose simptomat mund të zhduken, pa dëmtim të përhershëm në shëndetin tuaj.

Een soa hebben zonder behandeling

Medische behandeling kan de meeste soa’s genezen of de symptomen behandelen. Mogelijke gevolgen van een onbehandelde soa zijn: 

Vrouw praat met een dokter.

Als u niet wordt behandeld, kunt u uw partner besmetten. Een condoom beschermt u en uw partner tegen de meeste soa's.

Laat u testen als u zeker wilt weten dat u geen soa heeft. 

Hoe sneller de behandeling start, hoe minder ernstig de gevolgen zijn van een soa. Als u snel wordt behandeld, kunnen de meeste soa’s genezen of de symptomen kunnen verdwijnen, zonder blijvende gevolgen voor uw gezondheid.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj:
Wijkgezondheidscentrum
Mund të vizitoni një mjek familjeje në një qendër shëndetësore të komunitetit. Në qendrat shëndetësore të komunitetit punojnë edhe profesionistë të tjerë të kujdesit, si p.sh. infermierët dhe punonjësit socialë. Kujdesi ofrohet pa pagesë. Gjeni një qendër shëndetësore të komunitetit në lagjen tuaj:
Gjinekologu
Në Belgjikë, mund të mbyllni një takim drejtpërdrejt me gjinekologun pa rekomandim nga mjeku juaj i familjes. Por, mjeku juaj i familjes mund t'ju ndihmojë të gjeni një gjinekolog.
Helpcenter ITG
Ndihmë për virusin HIV dhe problemet me shëndetin seksual. Testim falas dhe anonim për IST dhe HIV.
03 216 02 88
S clinic - UMC Sint-Pieter
Testim dhe trajtim për IST
02 535 37 32
Dokters van de wereld - Antwerpen
Kujdes mjekësor falas
03 231 36 41
Dokters van de wereld - Brussel
Kujdes mjekësor falas
02 225 43 00
Dokters van de wereld - La Louvière
Kujdes mjekësor falas
S.A.S.E.R.
Service de Santé Affective Sexuelle et de Réduction des Risques (Shërbim për shëndetin seksual dhe reduktim të rrezikut) - testim anonim dhe falas për IST dhe HIV
081 77 68 20
SIDA-I.S.T. Charleroi-Mons
AIDS-STI Charleroi-Mons - Testim falas dhe anonim për IST dhe HIV
071 92 54 10