Nyja limfatike

Një organ i vogël në trup. Nyjat limfatike prodhojnë qelizat e bardha të gjakut dhe antitrupat. Infeksionet mund të shkaktojnë fryrjen e nyjave limfatike. Nyjat limfatike mund të ndjehen më lehtë në qafë dhe në sqetulla.

Lymfeklier

Klein orgaan in het lichaam. De lymfeklieren maken witte bloedcellen en antistoffen aan. Door een infectie kunnen lymfeklieren opzwellen. Lymfeklieren zijn het best te voelen in de hals en de oksels.