Lloje marrëdhëniesh

Një marrëdhënie zakonisht shpreh lidhjen dhe intimitetin midis 2 (ose ndonjëherë më shumë) njerëzve. Të kuptuarit e intimitetit është i ndryshëm në çdo marrëdhënie.

Nuk ka një përcaktim të përgjithshëm të një marrëdhënie të mirë.

Njerëzit mund të ketë lloje të ndryshme marrëdhëniesh dhe mënyra të jetesës. Për shembull:

Një marrëdhënie mund të jetë një kombinim i këtyre lloj marrëdhëniesh dhe mënyrave të jetesës. Ajo gjithashtu mund të zhvillohet nga një lloj në një tjetër.

Ju mund të zgjidhni cila lloj marrëdhënie është më e mira për ju. Nëse ju jeni në një marrëdhënie, ju dhe partneri juaj mund të flisni me njëri tjetrin në lidhje me ndjenjat tuaja dhe pritshmëritë. Kërkoni së bashku për të gjetur atë që ju përshtatet të dyve.

Dashuria dhe seksi në një marrëdhënie

Disa marrëdhënie bazohen në dashurinë midis të dy partnerëve, të tjera marrëdhënie jo. Në disa raste dashuria mund të rritet në një marrëdhënie. Ndjenja e dashurisë gjithashtu mund të ndryshojë me kalimin e kohës.

Një marrëdhënie mund të jetë një seksuale, por nuk ka se pse të jetë. Ju dhe partneri juaj vendosni nëse, kur dhe si të bëni seks. Të detyrosh dikë të bëjë seks në një marrëdhënie quhet dhunë ndaj partnerit. Ai ndalohet me ligj.

Nëse ju keni kontakte të pambrojtura seksuale me partnerë të ndryshëm, ju mund të kaloni një rrezik më të lartë të IST-ve. Përdorni një prezervativ për të mbrojtur veten dhe partnerin tuaj.

Të bësh një marrëdhënie të funksionojë

Marrëdhëniet mund të ndryshojnë me kalimin e kohës. Të flasësh me njëri tjetrin është shpesh e rëndësishme në një marrëdhënie. Më shpesh është gjithashtu e nevojshme të investoni kohë dhe energji në marrëdhënien tuaj për ta bërë atë të funksionojë.

Gjetja e gjërave që keni të përbashkëta shpesh ndihmon të dy partnerët të ndihen pozitiv në lidhje me marrëdhënien tuaj.

Njerëzit gjithashtu mund të kenë vështirësi apo probleme në marrëdhënien e tyre. Zgjidhja e një problemi së bashku mund t'ju bëjë të ndiheni më afër me njëri tjetrin. Kërkoni ndihmë profesionale në qoftë se ju nuk mund ta zgjidhin atë së bashku. Ndonjëherë problemet nuk mund të zgjidhen dhe marrëdhënia përfundon.

Soorten relaties

Een relatie drukt meestal de band en intimiteit uit tussen twee (of soms meer) mensen. Wat intimiteit betekent, is in elke relatie anders.

Er bestaat geen algemene definitie van een goede relatie.

Mensen kunnen verschillende soorten relaties en levenswijzen hebben. Voorbeelden hiervan zijn:

Een relatie kan een combinatie zijn van deze soorten relaties en levenswijzen, en kan evolueren van de ene naar de andere soort.

U kunt kiezen welke soort relatie voor u het best is. In een relatie kunt u met uw partner praten over gevoelens en verwachtingen. Zoek samen naar wat het beste bij jullie beiden past.

Liefde en seks in een relatie

Sommige relaties zijn gebaseerd op liefde tussen beide partners, en andere zijn dat dan weer niet. In sommige gevallen kan liefde groeien binnen een relatie. Het gevoel van liefde kan mettertijd ook veranderen.

Een relatie kan seksueel zijn, maar dat hoeft niet zo te zijn. U en uw partner beslissen zelf of, wanneer en hoe u seks heeft. Iemand binnen een relatie dwingen om seks te hebben, wordt partnergeweld genoemd. Dit is strafbaar.

Als u onbeschermde seks heeft met verschillende partners, kunt u een groter risico lopen op soa's. Gebruik een condoom om uzelf en uw partner te beschermen.

Een relatie doen werken

Relaties kunnen in de loop der tijd veranderen. In een relatie is het vaak belangrijk om met elkaar te praten. Meestal is het nodig om tijd en energie in de relatie te investeren om die te doen werken.

Zoeken naar wat ze gemeenschappelijk hebben, helpt beide partners vaak een positief gevoel te krijgen over de relatie.

Mensen kunnen ook moeilijkheden of problemen ervaren in een relatie. Samen een probleem oplossen kan u dichter bij uw partner brengen. Zoek professionele hulp als u er niet samen uit raakt. Soms kunnen de problemen niet opgelost worden, wat het einde van de relatie betekent.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Qendër për mirëqenien e përgjithshme - ndihmë për të gjitha llojet e problemeve: për një marrëdhënie të vështirë, probleme mjekësore, financiare, administrative, ligjore ose materiale, probleme familjare... Qendrat CAW ofrojnë gjithashtu ndihmë për viktimat e dhunës dhe abuzimit. Gjeni një qendër CAW:
Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj:
Wijkgezondheidscentrum
Mund të vizitoni një mjek familjeje në një qendër shëndetësore të komunitetit. Në qendrat shëndetësore të komunitetit punojnë edhe profesionistë të tjerë të kujdesit, si p.sh. infermierët dhe punonjësit socialë. Kujdesi ofrohet pa pagesë. Gjeni një qendër shëndetësore të komunitetit në lagjen tuaj:
Merhaba
Organizatë për personat që kanë emigruar, të cilët ndiejnë tërheqje për personat e të njëjtës gjini dhe/ose të cilët kanë pyetje rreth orientimit seksual ose identitetit të tyre gjinor.
0487 55 69 38 (telefoni i "Merhaba")