Kur të bëni seks për herë të parë

Nuk ka kohë të mirë apo të keqe për të bërë seks për herë të parë. Keni të drejtën të vendosni kur të bëni seks për herë të parë.

Është normale për ju të ndiheni pak i shqetësuar dhe i pasigurt për të bërë seks për herë të parë. Çdo kush i ka këto ndjenja. Nëse këto ndjenja janë shumë të forta, ju mund të mos jeni gati për seks. Ndoshta ju duhet të prisni pak më gjatë.

Ju zgjidhni

Është e rëndësishme që ju të jepni pëlqimin tuaj për seks. Sipas ligjit ka një moshë minimale në të cilën njerëzit mund të japin pëlqim.

Ju gjithashtu mund të zgjidhni kur doni të bëni seks për herë të parë. Për shembull: para ose pas martese. Konsideroni vërtet me kujdes çfarë doni. Jini i sinqertë me veten tuaj dhe zgjidhni për arsyet e duhura. Vendimi varet nga ju.
Mos lejoni askënd t’ju shtyjë. Ju veç mund të shijoni seksin kur të dy të jeni gati për të. Partneri juaj duhet të respektojë zgjedhjen tuaj. Flisni me partnerin tuaj rreth asaj që ju doni dhe se si ndiheni.

Jo vetëm herën e parë, por çdo herë ju bëni seks ju duhet të jepni pëlqimin tuaj dhe të ndiheni gati.

Çift duke folur

Wanneer de eerste keer seks hebben

Er bestaat geen goed of slecht moment voor de eerste keer. U heeft het recht om zelf te beslissen wanneer u voor de eerste keer seks heeft.

Het is normaal dat u een beetje zenuwachtig en onzeker bent voor de eerste keer. Dat overkomt iedereen. Als die gevoelens te sterk zijn, bent u er misschien nog niet klaar voor. Misschien moet u nog even wachten. 

U kiest

Het is belangrijk dat u toestemming geeft voor seks. Volgens de wet is er een minimumleeftijd om toestemming te kunnen geven.

U kiest zelf wanneer u voor de eerste keer seks heeft. Bijvoorbeeld: voor of na het huwelijk. Overdenk goed wat u zelf wil. De beslissing is aan u. 
Laat u door niemand onder druk zetten. Jullie kunnen maar van seks genieten als jullie er allebei klaar voor zijn. Uw partner moet uw keuze respecteren. Praat met uw partner over uw wensen en gevoelens.

Niet alleen de eerste keer, maar elke keer dat u seks heeft zou u toestemming moeten geven en u er klaar voor voelen.

Koppel aan het praten

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Qendër për mirëqenien e përgjithshme - ndihmë për të gjitha llojet e problemeve: për një marrëdhënie të vështirë, probleme mjekësore, financiare, administrative, ligjore ose materiale, probleme familjare... Qendrat CAW ofrojnë gjithashtu ndihmë për viktimat e dhunës dhe abuzimit. Gjeni një qendër CAW:
Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj:
Wijkgezondheidscentrum
Mund të vizitoni një mjek familjeje në një qendër shëndetësore të komunitetit. Në qendrat shëndetësore të komunitetit punojnë edhe profesionistë të tjerë të kujdesit, si p.sh. infermierët dhe punonjësit socialë. Kujdesi ofrohet pa pagesë. Gjeni një qendër shëndetësore të komunitetit në lagjen tuaj:
Planning Marolles
Qendër për kujdesin mjekësor dhe psikologjik, për informacion rreth kontracepsionit, virgjërisë dhe seksualitetit dhe abortimit
02 511 29 90
Rutgershuis Oost
Informacion dhe kujdes mjekësor anonim për kontracepsionin, virgjërinë dhe seksualitetin
+31 26 4422593, +31 26 4436457