Kupa menstruale

Kupa menstruale

Një kupë e prodhuar nga një material elastik (silikon) Një grua mund ta fusë kupën menstruale në vaginën e saj gjatë ciklit të saj menstrual. Kupa mbledh gjakun. Kupa duhet të zbrazet dhe të pastrohet të paktën 2 herë në ditë. Kupa menstruale mund të ripërdoret.

Menstruatiecup

Bekertje van soepel materiaal (siliconen). Een vrouw kan een menstruatiecup in haar vagina steken tijdens de menstruatie. De cup vangt het bloed op. De cup moet minstens 2 keer per dag worden leeggemaakt en gereinigd. De menstruatiecup is herbruikbaar.