Kontakt seksual i rastësishëm

Seksi i rastësishëm është kontakti midis njerëzve për të cilët arsyeja kryesore është seksi. Angazhimi i partnerëve është si rrjedhim i kufizuar. Kontakti seksual i rastësishëm mund të jetë një takim një herë ose të ndodhë më shpesh. Ndonjëherë partnerët e njohin njëri tjetrin që më parë, ndonjëherë jo.

Partnerët mund të jenë në lloj tjetër marrëdhënie me një ose më shumë persona.

Nëse ju keni kontakte seksi të pambrojtura të rastësishme me partnerë të ndryshëm, ju mund të kaloni një rrezik më të lartë të ISTve. Përdorni një prezervativ për të mbrojtur veten tuaj.

Një burrë dhe një grua duke flirtuar në një bar

Vrijblijvende seks

Vrijblijvende seks is contact tussen mensen met als hoofddoel het hebben van seks. Het engagement van de partners is dan beperkt. De vrijblijvende seks kan eenmalig zijn of kan vaker plaatsvinden. Soms kennen de partners elkaar vooraf al, soms niet.

De partners kunnen met een of meerdere personen een andere soort relatie hebben.

Als u met verschillende partners onbeschermde vrijblijvende seks heeft, kunt u een groter risico lopen op soa's. Gebruik een condoom om uzelf te beschermen.

Een man en een vrouw flirten in een bar

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj:
Wijkgezondheidscentrum
Mund të vizitoni një mjek familjeje në një qendër shëndetësore të komunitetit. Në qendrat shëndetësore të komunitetit punojnë edhe profesionistë të tjerë të kujdesit, si p.sh. infermierët dhe punonjësit socialë. Kujdesi ofrohet pa pagesë. Gjeni një qendër shëndetësore të komunitetit në lagjen tuaj:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Qendër për mirëqenien e përgjithshme - ndihmë për të gjitha llojet e problemeve: për një marrëdhënie të vështirë, probleme mjekësore, financiare, administrative, ligjore ose materiale, probleme familjare... Qendrat CAW ofrojnë gjithashtu ndihmë për viktimat e dhunës dhe abuzimit. Gjeni një qendër CAW: