Kandida

Infeksionvaginë i shkaktuar nga një kërpudhë. Ekuilibri i aciditetit që mbron vaginën nga kërpudha prishet. Kandida shkakton një rrjedhje të bardhë vaginale, kruajtje dhe skuqje. Kandida mund të kurohet me ilaçe, një krem ose një pesar vaginal (një lloj tablete që shkrihet në vaginë). Kandida nuk është një infeksion seksualisht i transmetueshëm (IST).

Candida

Infectie in de vagina, veroorzaakt door een schimmel. De zuurtegraad die de vagina beschermt tegen schimmels is verstoord. Candida geeft witte afscheiding, jeuk en roodheid. Candida kan genezen met medicijnen, een crème of vaginale pil (soort tablet die oplost in de vagina). Candida is geen seksueel overdraagbare aandoening (soa).