Ja disa këshilla që mund t'i përdorni menjëherë. Citatet e përdorura për ilustrim janë nga profesionistë që flasin nga përvoja e tyre personale.

Këshilla për diskutimet individuale

1. Njihni veten! Si profesionist i kujdesit shëndetësor, ju keni vlerat dhe standardet tuaja personale. Rol luan edhe mënyra se si jeni edukuar. Kjo nuk përbën problem. Kur jeni të vetëdijshëm për këtë, mund të shmangni që t'i lejoni mendimet tuaja personale të ndikojnë në diskutim. Duhet të shikoni edhe se çfarë ju bën të mos ndjeheni rehat dhe të përpiqeni të mos shmangni që të ndjeheni kështu. (Averill, S., 2010)

2. Shumica e pacientëve thonë që preferojnë që profesionisti i kujdesit shëndetësor të fillojë të flasë rreth seksualitetit dhe jo ta ngrenë ata vetë këtë temë. Mjekët mendojnë se biseda rreth seksit është shumë intime. Ata mendojnë se ajo është diçka që ka të bëjë më shumë me jetën private të pacientit. Por, shpesh pacientët nuk mendojnë kështu. Në një studim amerikan që përfshinte 500 pacientë të rritur, 2/3 prej të anketuarve thanë që nuk filluan të flasin për seksin pasi besonin se do të ishte e sikletshme për mjekun që të fliste rreth seksit. (Marwick, C., 1999)

“Njerëzit nuk fillojnë të flasin shpesh në mënyrë spontane rreth shëndetit seksual. Ja pse është e rëndësishme që të gjejnë një vend që të fillojnë të flasin. Mund të kaloni në një bisedë rreth shëndetit seksual nga kaq shumë tema të ndryshme. Për shembull: çështjet e shtëpisë, shoqëria, koha e lirë dhe planifikimi i jetës.”

“ Kur filloni të flisni rreth kujdesit shëndetësor, shpesh vini re që personi tjetër do t'ju tregojë rreth situatës së tij ose të saj pa e shtyrë.”

3. Të flisni rreth seksit nuk është njëlloj si të jepni trajtim, pormbi të gjitha, do të thotë të dëgjoni, të jepni informacione dhe të rrisni ndërgjegjësimin. Prandaj, nuk është nevoja të dini gjithçka rreth seksualitetit ose të keni një zgjidhje për çdo problem.

h4>"Është pak klishe, por mbi të gjitha, pacientët shpesh kanë nevojë për dikë që t'i dëgjojë. Kjo është shumë më tepër sesa diçka që t'i ndihmojë ose dhënia e një këshille të mirë.”."

4. Mos gjykoni asnjëherë. Gjykimet rreth seksit mund të bëhen shpejt lënduese ose një shkak për të akuzuar njëri-tjetrin, prandaj bëni kujdes.

“Pranojeni ashtu siç është personin që është ulur përballë jush, edhe nëse ka bërë zgjedhje që ju nuk do t'i bënit kurrë.”

5. Krijoni fjalorin tuaj personal të fjalëve të cilat kuptohen lehtë dhe me të cilat ju ndjeheni rehat. Mund të përdorni fjalorin në zanzu.be për këtë.

“Sigurisht që ata i ndihmon fakti që jam me origjinë afrikanoveriore, pasi kjo do të thotë që jam krejtësisht i vetëdijshëm se cilat fjalë mund të interpretohen gabim nga klientët e mi marokenë ose cilat mund të jenë madje kërcënuese.;

6. Ftojeni klientin tuaj të bëjë pyetjet të cilat nuk kishin asnjëherë më parë mundësi t'i bënin. Bëjani të qartë klientit tuaj që ai/ajo mund të mbështetet te ju për pyetje rreth seksit. Duhet të shikoni se çfarë është e rëndësishme për klientin tuaj dhe t'i vendosni mënjanë interesat tuaja personale. Mos hyni shumë shpejt në diskutim. Përmendni detyrimin që keni për ruajtjen e sekretit profesional.

7. Praktika arrin perfeksionin. Praktikohuni në bërjen e pyetjeve dhe praktikohuni se si të përballeni me ndjenjën e panjohur që mund të keni kur bëni pyetje ose kur dëgjoni përgjigjet. (Averill, S)

“Është më e lehtë të flasësh për shëndetin seksual se sa e mendojnë profesionistët. Ndonjëherë shikojmë pengesa që në të vërtetë nuk ekzistojnë.”

Këshilla për diskutimet në grup

1. Në themel,nuk ka shumë ndryshim që të flasësh rreth seksit në një grup shumëkulturor ose në një grup me "flamandë/të bardhë". Në fillim, është pak e sikletshme për njerëzit e cilësdo kulturë që të flasin rreth seksit. Kur tema është seksualiteti, njerëzit nga kultura të ndryshme kanë shumë të përbashkëta. Është gjithmonë më mirë të niseni nga kjo pikë e përbashkët, se sa nga ndryshimet kulturore.

“Unë në të vërtetë e trajtoj një mësim për marrëdhëniet dhe edukatën seksuale për një grup shumëkulturor po ashtu siç e trajtoj për një grup që nuk është shumëkulturor. Në të dyja grupet, gjëja më e rëndësishme është që pjesëmarrësit të ndjehen të sigurt dhe që të përdorni metoda që e inkurajojnë pjesëmarrjen.”

2. Ofroni një mjedis të sigurt dhe në veçanti, bëni takime. Mund të përdorni metodën PICKASOLL për këtë.

3. Krijoni gjuhën tuaj personale për të folur rreth seksualitetit dhe marrëdhënieve. Mund të përdorni fjalorin në zanzu.be për të krijuar listën tuaj personale të fjalëve.

“Është art të flisni normalisht dhe natyrshëm rreth seksualitetit, ashtu siç mund të flisni, për shembull, rreth ushqimit të shëndetshëm.”

“Është e rëndësishme që të gjeni një gjuhë të përbashkët kur flisni për këtë temë. Ndoshta pjesëmarrësit nuk e kuptojnë fjalën "penis", por kuptojnë fjalën "pallë". Mësojani fjalën e pranueshme nga ana sociale, në mënyrë që të mund ta përdorin në momentet e përshtatshme.”

4. Shmangni diskutimet e përgjithshme rreth ndryshimeve kulturore. Kjo shpesh ka efektin që t'i bëjë pjesëmarrësit të ndjejnë se duhet ta mbrojnë kulturën e tyre. Kështu pjesëmarrësit shpërqendrohen nga ajo që ndjejnë vetë dhe nga pyetjet që kanë. Kjo do të thotë që një diskutim në grup rreth seksualitetit mund të jetë një mundësi e humbur. Një diskutim i hapur rreth përvojave personale mund të funksionojë mirë. Kur e bëni këtë, mund të bëni pyetje të tilla si "Si ishte kjo për ty?" Si e merrje informacionin kur ishe fëmijë? Si e diskutoje këtë në familjen tënde?”.

5. Njerëzit që kanë një histori kulturor të prirë më shumë drejt komunitetit do të përdorin më shpejt formën e të folurit me "ne". Për shembull, “ne mendojmë që virgjëria është e rëndësishme” Ju mund t'i zgjeroni pyetjet duke pyetur se si e luftojnë ata vetë këtë, në vend që të pyesni se çfarë mendojnë për këtë tani.

6. Bëni një diskutim me grupin, por lërini mënjanë përvojat personale, shembujt dhe opinionet tuaja, kur është e mundur.

“Si një punonjës edukimi, ju krijoni kuadrin e sigurt në të cilin njerëzit në radhë të parë mund të mësojnë nga njëri-tjetri. Kjo njihet si “të mbash kontejnerin”. Unë mendoj se nëse filloni të flisni rreth jetës tuaj personale, ju rrezikoni të largoheni nga ai rol. Ja pse bëj shumë kujdes për këtë.”

7. Përdoreni grupin, pasi pjesëmarrësit mësojnë më shumë nga njëri-tjetri se sa nga një këshillues. Përdorni metodologji ndërvepruese, si p.sh. "Midis çarçafëve", "qesja e madhe me fat" (qese e mbushur me kontraceptivë) dhe kuize

“Do të zhvilloni një seancë edukimi ose diskutim rreth seksualitetit? Është e vështirë herën e parë, por më pas bëhet me të vërtetë zbavitëse.”

8. Krijoni për pjesëmarrësit mundësinë që të bëjnë pyetje personale veçan, për shembull gjatë një pushimi ose në fund.

“Është e rëndësishme që pas një seance edukimi të lini kohë për pyetjet individuale dhe personale, pasi në një seancë për shëndetin seksual mund të lindin shumë pyetje”

Fjalori dhe përkthimet

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma