Higjiena e penisit

Lajeni penisin tuaj çdo ditë. Tërhiqeni mbrapa lafshën dhe lajeni kokën e penisit me ujë. Nëse e lani rregullisht penisin poshtë lafshës, nuk është e nevojshme bërja synet për arsye higjiene.

Nuk rekomandohet përdorimi i sapunit me erë. Përdorni sapun natyror që nuk shkakton irritim. Është më mirë të mos përdorni fare sapun.

Disa burra i rruajnë qimet pubike. Kjo mund të bëhet për të qenë më tërheqës, por nuk është e nevojshme për një higjienë të mirë.

Burrë duke larë kokën e penisit duke e tërhequr lafshën mbrapa. Ai nuk përdor sapun.

Hygiëne van de penis

Was uw penis elke dag. Trek de voorhuid naar achteren en was de eikel met water. Als u uw penis regelmatig onder de voorhuid wast, is een besnijdenis voor hygiënische redenen niet nodig.  

Gebruik geen geparfumeerde zeep. Gebruik neutrale zeep die niet irriteert. Gebruik bij voorkeur helemaal geen zeep. 

Sommige mannen scheren hun schaamhaar. Dit kunt u doen omdat u dat aantrekkelijker vindt, maar het is niet nodig voor een goede hygiëne.

Man wast de eikel van zijn penis door de voorhuid naar achteren te trekken. Hij gebruikt geen zeep.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj:
Wijkgezondheidscentrum
Mund të vizitoni një mjek familjeje në një qendër shëndetësore të komunitetit. Në qendrat shëndetësore të komunitetit punojnë edhe profesionistë të tjerë të kujdesit, si p.sh. infermierët dhe punonjësit socialë. Kujdesi ofrohet pa pagesë. Gjeni një qendër shëndetësore të komunitetit në lagjen tuaj:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Qendër për mirëqenien e përgjithshme - ndihmë për të gjitha llojet e problemeve: për një marrëdhënie të vështirë, probleme mjekësore, financiare, administrative, ligjore ose materiale, probleme familjare... Qendrat CAW ofrojnë gjithashtu ndihmë për viktimat e dhunës dhe abuzimit. Gjeni një qendër CAW: