Zgjedhja

Marrja e vendimit se cili opsion është më i miri midis disa opsioneve. Për shembull: njerëzit kanë mundësi të zgjedhin që të bëjnë fëmijë ose të mos bëjnë fëmijë; ose mund të zgjedhin një metodë kontracepsioni ndaj një tjetre.

Keuze

Uit verschillende mogelijkheden bepalen wat het beste is. Bijvoorbeeld: mensen kunnen kiezen of ze kinderen willen of niet, of ze kunnen kiezen welk anticonceptiemiddel ze het liefst gebruiken.

Termi standard: Keuze
Neutral: Keus, keuzemogelijkheid, optie

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma