Vetësiguria

Mbrojtja e vetvetes, duke i respektuar të tjerët dhe duke kërkuar ndihmë nëse ju ndodh diçka.

Weerbaar zijn

Opkomen voor uzelf, met respect voor anderen. En hulp zoeken als u iets overkomt.

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma