Gjoks gruaje ku tregohet thithi

Thithi

Nyjë e vogël në mes të gjoksit të një personi. Burrat dhe gratë kanë 2 thitha, 1 në secilin gjoks. Thithat janë të ndjeshëm.

Tepel

Knopje in het midden op een borst. Vrouwen en mannen hebben 2 tepels, 1 op elke borst. Tepels zijn gevoelig.

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma