Të drejtat seksuale

Të drejtat e çdo qenieje njerëzore që të provojë dhe të jetojë seksualitetin e tij ose të saj. Për shembull: e drejta për të zgjedhur një partner, e drejta për të vendosur nëse do të bëjë apo jo seks, e drejta për të marrë informacion rreth seksualitetit.

Seksuele rechten

Rechten die elke mens heeft bij de beleving van zijn of haar seksualiteit. Bijvoorbeeld: het recht om zelf een partner te kiezen, het recht om te beslissen wel of geen seks te hebben, het recht op informatie over seksualiteit.

Keni nevojë për ndihmë? Gjeni një profesionist të shëndetësisë.

Ndihma